Obnavljajuća rezervacija

Što je to?

Obnavljajuća rezervacija je sigurnosna mjera koju myPOS primjenjuje na sve MO/TO transakcije jer se smatraju „rizičnim transakcijama“. Rizične transakcije obično su one koje se izvršavaju bez fizički prisutne kartice. Veća je vjerojatnost, stoga, da su transakcije neovlaštene, pa ih vlasnik kartice može osporiti i one mogu dovesti do povrata sredstava.

Kako to funkcionira?

30% iznosa svake MO/TO transakcije rezervira se kao mjera predostrožnosti (minimalni iznos je 1 EUR). Iznos je zadržan u razdoblju od 180 dana. To razdoblje omogućuje dovoljno vremena za potencijalne povrate sredstava, poništenja transakcija i/ili odštete za prijevaru.

U takvim slučajevima, iznos iz Obnavljajuće rezervacije upotrijebit će se za pokrivanje dospjelih dugovanja. Iznos obnavljajuće rezervacije prikuplja se sa svakom sljedećom MO/TO transakcijom.

U slučaju da nema potraživanja, iznosi se oslobađaju trgovcu redoslijedom kojim su prikupljeni. To znači da se iznos zadržan prije 180 dana oslobađa sljedeći dan, a iznos zadržan 179 dana za dva dana.

U slučaju da trgovac ima račune u različitim valutama, kreira se zasebni račun obnavljajuće rezervacije za svaku valutu a zadržana se sredstva prikupljaju na njima.

Takvi se računi nazivaju Računima rezerviranih sredstava i mogu se provjeravati na myPOS računu, pod karticom Računi, u odjeljku Računi rezerviranih sredstava. Pod karticom Računa rezerviranih sredstava postoji zasebni odjeljak pod nazivom Buduća oslobađanja gdje trgovac može vidjeti koji iznosi će najprije biti oslobođeni. Sredstva zadržana na Računu rezerviranih sredstava bit će oslobođena na navedeni datum. U hitnom slučaju ili u izvanrednim okolnostima myPOS Služba za korisnike iznimno će osloboditi sredstva prije navedenog datuma. Napominjemo da to ovisi o okolnostima zahtjeva.

Prijenos sredstava između Računa rezerviranih sredstava moguć je u istoj ili različitoj valuti. Prijenosi između Računa rezerviranih sredstava u različitim valutama odvijaju se preko osnovnih računa s kojima su povezani. Na primjer, ako trgovac ima dva računa, jedan u EUR i jedan u USD i želi prenijeti 10 EUR s Računa rezerviranih sredstava u EUR na Račun rezerviranih sredstava u USD, iznos će se prenijeti s Računa rezerviranih sredstava u EUR na Osnovni račun u EUR, promijeniti valutu u USD po Deviznom tečaju u trenutku transakcije, a zatim će se prenijeti s Osnovnog računa u USD na Račun rezerviranih sredstava u USD.

Je li ovaj članak bio koristan?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request