Koji su opći zahtjevi za stranice u koje se žele ugraditi myPOS mrežna rješenja za plaćanje?

Kako biste se mogli služiti našim uslugama mrežnog plaćanja, imajte na umu da je potrebno ispuniti sljedeće zahtjeve:

  • Ime i adresa trgovca moraju biti jasno istaknuti na internetskoj stranici.
  • Adresa e-pošte za kontaktiranje trgovca i/ili telefonski broj službe za korisnike (po mogućnosti besplatan broj) trebaju biti vidljivi na internetskoj stranici.

Sljedeće stavke moraju biti jasno navedene:

  • načini i vremena isporuke
  • pravila povrata
  • pravila za raskid ugovora
  • izjave o privatnosti (dopuštena upotreba podataka o korisnicima)
  • proizvodi i usluge koji se nude moraju biti jasno naznačeni i pritom je potrebno izbjegavati zavaravajući sadržaj
  • vlasnik kartice mora imati jasan uvid u ukupnu cijenu, uključujući trošak dostave, rukovanja i primjenjive poreze
  • valuta transakcije mora biti jasno naznačena
  • duljina trajanja probnog razdoblja, ako je ponuđeno, uključujući jasne informacije o tome da će vlasnik kartice biti terećen ako izričito ne odbije trošak.

Je li ovaj članak bio koristan?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request