Tiedotus liittyen FATCA- ja CRS-lakeihin

Kaikkien EU-jäsenvaltioiden hyväksymien kansainvälisten sopimusten ja Yhdysvaltain Foreign Account Tax Compliance -lain mukaisesti("FATCA-laki"), jotka on tehty sopimuksen käyttöönottamiseksi Yhdysvaltain ("US") ja EU:n jäsenvaltioiden hallitusten välillä kansainvälisestä verosääntöjen noudattamisesta sekä EU-direktiivistä (2014/107/EU) koskien verotukseen liittyvien tietojen pakollisesta ja automaattisesta vaihdosta ja jotka on hyväksytty ottamaan käyttöön OECD:n yhteinen raportointistandardi ("CRS Law"), me ja rahoituslaitokset, jotka tarjoavat rahoitustilejä ja maksupalveluita myPOS-palvelun oikeudellisen sopimuksen mukaisesti, tietojen hallinnoijina, ilmoitamme sinulle, että seuraavia tietoja kerätään ja niitä voidaan välittää tai muulla tavalla käsitellä edellä mainittujen lakien mukaisesti (edellyttäen että ne soveltuvat) niiden mukaisesti:

  • Nimesi;
  • Osoitteesi;
  • Verotusmaasi (yksi tai useampi);
  • ALV-numerosi, jonka verotusmaasi veroviranomainen on myöntänyt, tai, kun sovellettavissa, yhdysvaltalainen Tax Identification number -veronumerosi (U.S. TIN);
  • Syntymäpaikka ja -aika;
  • Tilinumerosi (tai korvaava tilinumero sekä selvitys tilillä olevista varoista);
  • Tilisi saldo 31. joulukuuta miltä tahansa vuodelta, jolloin olet omistanut tilin;

Jos olet yhdysvaltalainen henkilö FATCA-lain mukaisesti ja/tai raportoitava henkilö CRS-lain mukaisesti ja edellyttäen että FATCA-laki ja CRS-laki asettavat velvollisuuksia rahoituslaitoksille (kummassakin tapauksessa "Raportoitavan tilin omistajana"), kukin rahoituslaitos vaihtaa nämä tiedot automaattisesti raporoitavana rahoituslaitoksena näiden lakien mukaan paikallisten veroviranomaisten kanssa vastaavan rahoituslaitoksen kotijäsenvaltiossa. Jos olet yhdysvaltalainen henkilö FATCA-lain mukaisesti ja/tai raportoitava henkilö CRS-lain mukaisesti ja edellyttäen että FATCA-laki ja CRS-laki asettavat velvollisuuksia rahoituslaitoksille (kummassakin tapauksessa "Raportoitavan tilin omistajana"), kukin rahoituslaitos vaihtaa nämä tiedot automaattisesti raporoitavana rahoituslaitoksena näiden lakien mukaan paikallisten veroviranomaisten kanssa vastaavan rahoituslaitoksen kotijäsenvaltiossa. Me ja myPOS-palvelun oikeudellisessa sopimuksessa määritetty rahoituslaitos jatkamme tällaisten tietojen käsittelyä, kunnes se ei enää ole tarpeen sitä tarkoitusta varten, johon ne käsiteltiin. Ensimmäinen raportointi ajoittuu huhtikuulle 2017 niiden tilien osalta, joilla on ollut saldoa 31. Joulukuuta 2016.

FATCA- ja CRS-lakien mukaan olet velvollinen antamaan lisätietoja, joita finanssialan instituutiot saattavat aika ajoin pyytää toimiakseen näiden lakien mukaisesti. Jos näin ei tehdä ajoissa, se voi aiheuttaa vastaavan rahoituslaitoksen tekemään raportoinnin paikallisille viranomaisille, jotka puolestaan vaihtavat näitä tietoja yllä mainittujen viranomaisten kanssa. Sinulla on oikeus nähdä tiedot, joita vaihdetaan paikallisten veroviranomaisten kanssa ja tarvittaessa korjaamaan nämä tiedot. Harjoittaaksesi näitä oikeuksia sinun tulee jatkaa myPOS-palvelun sopimusehtojen mukaisesti.

Viittaukset FATCA-lakiin ja CRS-lakiin sisältävät viitteitä sääntöihin, jotka perustuvat yhteisiin raportointistandardien sopimuksiin, joita voidaan soveltaa sovellettavan lain mukaan, sekä lainsäädäntöön, joka saattaa muuttaa tai korvata nämä säännöt, lait ja sopimukset.

 

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request