Pidätetyt varat

Mikä se on?

Pidätetyt varat on turvakeino, jota myPOS soveltaa kaikkiin MO/TO-tapahtumiin, koska niitä pidetään ”riskialttiina tapahtumina”. Riskialttiit tapahtumat ovat tyypillisesti tapahtumia, jotka suoritetaan ilman fyysistä korttia. Tapahtumat ovat täten todennäköisemmin vilpillisiä ja kortinhaltija voi pyytää niistä palautusta, mikä johtaa takaisinperintään.

Kuinka se toimii?

30 % jokaisen MO/TO-tapahtuman summasta varataan varotoimenpiteenä (minimisumma on 1 €). Summaa säilytetään 180 vuorokautta. Tämä ajanjakso on tapeeksi pitkä suojaamaan takaisinperinnältä, tapahtuman kumoamiselta ja/tai vilpillisiltä reklamaatioilta.

Tällaisissa tapauksissa summaa pidätetyissä varoissa käytetään näiden maksujen kattamiseen. Pidätettyjen varojen summa akkumuloituu jokaisesta seuraavasta MO/TO-tapahtumasta

Jos reklamaatioita ei tehdä, summat palautetaan takaisin kauppiaalle siinä järjestyksessä kuin ne on kerätty. Tämä tarkoittaa sitä, että 180 vuorokautta sitten pidätetty summa vapautetaan huomenna ja 179 vuorokautta sitten pidätetty summa vapautetaan sitä seuraavana päivänä.

Jos kauppiaalla on tilejä eri valuutoilla, erillinen pidätettyjen varojen tili luodaan jokaista valuuttaa varten, ja pidätetyt varat akkumuloituvat sinne.

Näitä tilejä kutsutaan varantotileiksi, ja niitä voidaan tarkastella myPOS-tilillä Tili-välilehden alla Varantotilit-osiossa. Varantotilien alla on erillinen osio nimeltään Vapautettavat varat, josta kauppias näkee summat, jotka vapautetaan ensimmäisenä. Varantotileissä pidetyt varat vapautetaan tiettynä päivänä. Hätätilanteissa tai epätavanomaisissa tapauksissa myPOS-asiakaspalvelu voit tehdä poikkeuksen ja vapauttaa varat ennen määrättyä päivää. Huomaa, että tämä on pyyntökohtaista .

Varoja voidaan siirrellä varantotilien välillä samassa tai eri valuutassa. Varantotilien väliset siirrot eri valuutoissa käsitellään niiden perustilien kautta, joihin ne on sidottuna. Esimerkki: Kauppiaalla on kaksi tiliä, yksi EUR- ja yksi USD-valuutassa, ja hän haluaa siirtää 10 euroa EUR-varantotililtä USD-varantotilille. Summa siirretään EUR-varantotililtä EUR-perustilille ja vaihdetaan sitten USD-valuutaksi tapahtumahetken valuuttakurssilla, jonka jälkeen summa siirretään USD-perustililtä USD-varantotilille.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request