Ποιος είναι ο αντίκτυπος της FATCA;

Κάθε χρόνο, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως η myPOS υποχρεούνται να διαθέσουν πληροφορίες σχετικά με χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς πολιτών των ΗΠΑ.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Haven't found what you're looking for?

Submit a request