Ποια είναι η κύρια διαφορά μεταξύ CRS και FATCA;

Στην πραγματικότητα η FATCA και το CRS έχουν κοινά χαρακτηριστικά γιατί ο κύριος στόχος τους είναι η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και η δημιουργία κοινών προτύπων για την ανταλλαγή πληροφοριών για χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς. Το CRS όμως έχει σημαντικά περισσότερο διευρυμένο πεδίο εφαρμογής. Ενώ η FATCA αφορά αποκλειστικά πολίτες των ΗΠΑ, το CRS απαιτεί την αναφορά των φορολογουμένων των «χωρών που συμμετέχουν στο CRS».

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Haven't found what you're looking for?

Submit a request