Σχετικά με την FATCA

Τα αρχικά FATCA σημαίνουν Foreign Account Tax Compliance Act (Πράξη Φορολογικής Συμμόρφωσης Ξένων Λογαριασμών). Σχεδιάστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ και την Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων (IRS) και απαιτεί τα ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αναφέρουν τα περιουσιακά στοιχεία εξωτερικού που διαθέτουν οι κάτοχοι λογαριασμών ΗΠΑ. Η FATCA είναι κυρίως ένα σύστημα αναφοράς που στοχεύει στην αντιμετώπιση της φορολογικής κατάχρησης και ενθαρρύνει την καλύτερη φορολογική συμμόρφωση.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Haven't found what you're looking for?

Submit a request