Γιατί χρειάζεται να παρέχω πληροφορίες σχετικά με τη δικαιοδοσία της φορολογικής κατοικίας μου;

Σύμφωνα με το CRS, οι φορολογικές αρχές απαιτούν από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως η myPOS να συλλέξουν και να αναφέρουν πληροφορίες σχετικά με τους λογαριασμούς και τη φορολογική κατάσταση των πελατών τους.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Haven't found what you're looking for?

Submit a request