Πως ισχύουν τα PSD2 και SCA για τη χρήση της myPOS επαγγελματικής κάρτας ;

Για εμπόρους που χρησιμοποιούν τη myPOS επαγγελματική κάρτα για ανέπαφες πληρωμές, θα τους ζητηθεί να εισάγουν το PIN όταν χρησιμοποιούνται τη Visa ή την Mastercard κάρτα τους στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Όταν πραγματοποιούν μια συναλλαγή άνω των 50 EUR.
  • Όταν πραγματοποιούν διαδοχικές ανέπαφες πληρωμές οι οποίες ξεπερνούν τα 150 EUR στο σύνολο.

Για ανέπαφες πληρωμές, οι οποίες δεν εμπίπτουν στις προαναφερθείσες κατηγορίες, δεν θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε το PIN σας.

 

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Haven't found what you're looking for?

Submit a request