Δυσκολίες ταυτοποίησης εκτός σύνδεσης - ο δημιουργούμενος κωδικός δεν είναι αποδεκτός από το σύστημα.

Λύση: Ελέγξτε αν έχετε ρυθμίσει χειροκίνητα την ημερομηνία και την ώρα του τηλεφώνου σας. Για να τα συγχρονίσετε με το σύστημα myPOS θα πρέπει να επιλέξετε την επιλογή "Ρύθμιση αυτόματης ημερομηνίας και ώρας".

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Haven't found what you're looking for?

Submit a request