Χρέωση μη συνεργασίας, Χρέωση αδράνειας & Χρέωση μη είσπραξης - Γιατί είναι απαραίτητες αυτές οι χρεώσεις;

Στόχος των χρεώσεων είναι να παρακινήσουν τους πελάτες μας να χρησιμοποιούν ενεργά τις υπηρεσίες που παρέχονται στην πλατφόρμα μας. Η ύπαρξη μεγάλου αριθμού αδρανών πελατών αυξάνει τα λειτουργικά μας έξοδα για τη συντήρηση της πλατφόρμας και εμποδίζει την ανάπτυξη νέων και χρήσιμων λύσεων πληρωμών και προϊόντων τα οποία μπορούμε να προσφέρουμε σε όλους τους πελάτες μας. Θεσπίσαμε τις εν λόγω χρεώσεις για να καλύψουμε τα έξοδα που σχετίζονται με τη διαχείριση δεδομένων και κινδύνου, την υποστήριξη συστημάτων και για να μπορούμε να συνεχίζουμε να παρέχουμε δωρεάν τις καινοτόμες και εμπλουτισμένες λειτουργίες στους ενεργούς χρήστες της πλατφόρμας.

Συγκριτικά με τις τράπεζες, δεν χρησιμοποιούμε τα κεφάλαια τα δικά σας και άλλων πελατών για επιχειρηματικούς σκοπούς όπως χορήγηση πιστώσεων. Φυλάσσουμε τα χρήματά σας σε τράπεζες εγνωσμένου κύρους όπως υποχρεωνόμαστε εκ του νόμου, γεγονός το οποίο μας δημιουργεί επιπλέον έξοδα. Ωφελούμαστε μόνο όταν χρησιμοποιείτε ενεργά την myPOS Υπηρεσία για να πραγματοποιήσετε συναλλαγές.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Haven't found what you're looking for?

Submit a request