Χρέωση μη συνεργασίας, Χρέωση αδράνειας & Χρέωση μη είσπραξης - Εάν πρέπει να πληρώσω κάποια από αυτές τις χρεώσεις, θα με ειδοποιήσετε εκ των προτέρων;

Ναι. Θα ειδοποιηθείτε τουλάχιστον 2 μήνες νωρίτερα από την επιβολή τέτοιων χρεώσεων. Κατά συνέπεια, θα έχετε αρκετό χρόνο για να λάβετε μέτρα, ώστε να αποφύγετε και να αποτρέψετε αυτές τις χρεώσεις.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Haven't found what you're looking for?

Submit a request