Τι είναι το PSD2 και το SCA;

Το PSD2 ή αλλιώς η 2η οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών είναι ένας νόμος, που ισχύει από τις 14 Σεπτεμβρίου 2019. Το PSD2 είναι ιδιαίτερα σημαντικό στον κόσμο των πληρωμών καθώς φέρνει μια σειρά αλλαγών που στοχεύουν στην προστασία των καταναλωτών όταν πρόκειται για διαδικτυακές πληρωμές.

Το SCA ή ο ισχυρός έλεγχος ταυτότητας του πελάτη είναι μια νέα απαίτηση κατά την πραγματοποίηση συναλλαγών με φυσική παρουσία της κάρτας εντός καταστήματος, σύμφωνα με τη νομοθεσία PSD2.

Το PSD2 θεσπίζει νομοθετικές αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης των πληρωμών στην ΕΕ. Είναι ο διάδοχος της οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD) που σχεδιάστηκε από το 2007 για τη ρύθμιση και τη δημιουργία ενιαίας αγοράς πληρωμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στόχος ήταν να αυξηθεί ο ανταγωνισμός, να ελευθερωθεί ο τομέας των πληρωμών, να αυξηθεί η ασφάλεια των καταναλωτών, να τονωθεί η καινοτομία και να καθοριστούν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των παρόχων και χρηστών πληρωμών. Το PSD2, στην πραγματικότητα, εμφανίζεται ως αναθεωρημένη έκδοση του PSD το 2013, που προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ το 2018/19.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Haven't found what you're looking for?

Submit a request