Εταιρική Ασφάλεια

Στη myPOS, η ασφάλεια είναι πάντα πρώτη! Ως εγγεγραμμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα παίρνουμε την ευθύνη μας πολύ σοβαρά. Τα υψηλότερα πρότυπα της αγοράς για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και των πόρων σας διατηρούνται συνεχώς στη myPOS. Από την προηγμένη τεχνολογία κρυπτογράφησης και τις ενσωματωμένες λειτουργίες της εφαρμογής έως την εταιρική εκπαίδευση, τους εξωτερικούς ελέγχους τρίτων, τη συνεχή παρακολούθηση και την υποδομή ασφάλειας τραπεζικής ποιότητας.

Ακολουθούν ορισμένα από τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόσαμε:

Ασφαλείς πληρωμές μέσω Internet

Η myPOS συμμορφώνεται πλήρως με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για την ασφάλεια των πληρωμών μέσω Internet. Είμαστε επίσης εξουσιοδοτημένοι και εφαρμόζουμε τις ρυθμίσεις από την FCA ως ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος, του Κανονισμού Υπηρεσιών Πληρωμών του 2017 και τους Κανονισμούς Ηλεκτρονικού Χρήματος του 2011.

Προστασία Δεδομένων

Η myPOS είναι δεόντως εγγεγραμμένη ως διαχειριστής προσωπικών δεδομένων στην Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθμό 0050022 και όλα τα δεδομένα πελατών συλλέγονται, μεταφέρονται και διατηρούνται σύμφωνα με τις αρχές που ενσωματώνονται στην Οδηγία 95/46 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τον Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων του 2002 των νόμων της Βουλγαρίας (και κάθε τροποποίησή τους).

Ασφαλής υποδομή

Τα προσωπικά δεδομένα σχετικά με τον επαγγελματία που παρέχονται από τον επαγγελματία καθώς και από τρίτους, όπως οι κρατικές και διεθνείς αρχές, που έχουν αρμοδιότητα στην πρόληψη της απάτης, διατηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή σε διακομιστές, τοποθετημένοι σε κέντρα δεδομένων TIER 4 που βρίσκονται στην επικράτεια κλάσης Α στην Ευρώπη με το υψηλότερο επίπεδο κάλυψης της επικοινωνίας, την ασφάλεια και τον έλεγχο πρόσβασης.

Τα προηγμένα συστήματα μας προσφέρουν παρακολούθηση και προστασία σε πραγματικό χρόνο από την ύποπτη κυκλοφορία και συμπεριφορά. Μια εξειδικευμένη ομάδα ειδικών σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών συνεργάζεται στενά με τις ομάδες μηχανικών για να διασφαλίσει ότι οι εφαρμογές, η ροή δεδομένων και η υποδομή μας θα παραμείνουν ασφαλείς σε όλα τα επίπεδα.

Άδειες και Πιστοποιήσεις

Η myPOS είναι πιστοποιημένη με PCI DSS και διενεργεί ετήσιο έλεγχο για τη διατήρηση αυτού του καθεστώτος. Το Πρότυπο Ασφαλείας Δεδομένων PCI (DSS) δημιουργήθηκε από τη Visa, τη MasterCard και άλλους αξιόπιστους παρόχους χρεωστικών καρτών. Βασίζεται εξ ολοκλήρου στην πολυετή πείρα τους στην αντιμετώπιση αμέτρητων απειλών κατά της ασφάλειας, διασφαλίζοντας παράλληλα τα δεδομένα των πελατών τους.

Η myPOS είναι οργανισμός ηλεκτρονικού χρήματος που διαθέτει άδεια και προσαρμόζεται στις ρυθμήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου. Ως εκ τούτου, ακολουθούμε τις πολύ αυστηρές διαδικασίες διασφάλισης των χρημάτων των πελατών. Δεν επενδύουμε ξανά τα κεφάλαια των πελατών μας και από τη νομοθεσία απαιτείται να διατηρήσουμε τα οικονομικά μας ξεχωριστά. Ως εκ τούτου, τα χρήματά σας είναι καλύτερα προστατευμένα από ό, τι στις τυποποιημένες τραπεζικές καταθέσεις.

Μηχανισμοί Πρόληψης της Απάτης

Η παρακολούθηση και η προστασία σε πραγματικό χρόνο από τις ύποπτες συναλλαγές, την κυκλοφορία δεδομένων και τη συμπεριφορά λειτουργούν συνεχώς στο παρασκήνιο για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία. Εγκριση και όριο δύο παραμέτρων κάθε συναλλαγής είναι επίσης διαθέσιμη για κάθε επαγγελματία της myPOS .

Προστασία κεφαλαίων

Οι επαγγελματίες της myPOS απολαμβάνουν παρακολούθηση χρημάτων 24/7, αυτόματη πρόληψη απάτης, ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο, όρια συναλλαγών και webhooks για συγκεκριμένα συμβάντα.

Όλες οι νομισματικές πράξεις απαιτούν εξουσιοδότηση. Θα λάβετε άμεσες ειδοποιήσεις απευθείας στο κινητό σας κάθε φορά. Οι ειδοποιήσεις είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να γίνει πιο δύσκολη οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα και να περάσει απαρατήρητη. Αυτό σας δίνει την ηρεμία ότι είστε ο μόνος που έχει τον έλεγχο του λογαριασμού σας, των κεφαλαίων, των POS και της κάρτας.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Haven't found what you're looking for?

Submit a request