Γενικές πληροφορίες ασφάλειας και ιδιωτικού απορρήτου

Η myPOS είναι νόμιμα καταχωρημένη ως διαχειριστής προσωπικών δεδομένων στην Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθμό 0050022 και όλα τα δεδομένα πελατών συλλέγονται, μεταφέρονται και διατηρούνται σύμφωνα με τις αρχές της Οδηγίας 95/46 της ΕΚ περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και το Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων του 2002, καθώς επίσης των Νόμων της Βουλγαρίας (και κάθε τροποποίηση αυτών). Τα προσωπικά δεδομένα σχετικά με τον Πελάτη που παρέχονται από τον Πελάτη καθώς και τρίτα μέρη, όπως κρατικές και διεθνείς Αρχές, οι οποίες έχουν αρμοδιότητα για την πρόληψη απάτης, διατηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή σε διακομιστές, τοποθετημένους σε ειδικά σχεδιασμένους χώρους κατηγορίας Α, με το υψηλότερο επίπεδο κάλυψης επικοινωνίας, ασφάλεια και έλεγχο πρόσβασης.

Για να ανοίξει, διατηρήσει, χρησιμοποιήσει και κλείσει το Λογαριασμό Ηλεκτρονικού Χρήματος και τα μέσα πληρωμής τα οποία σχετίζονται με το Λογαριασμό και να χρησιμοποιήσει την Υπηρεσία που παρέχεται από την myPOS, ο Πελάτης πρέπει να παρέχει:

 • Όνομα και επώνυμο
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Τόπο γέννηση
 • Διεύθυνση email
 • Εθνικότητα
 • Καταχωρημένη διεύθυνση
 • Αριθμό κινητού τηλεφώνου
 • Έγγραφο ταυτοποίησης
 • Τύπος εγγράφου ταυτοποίησης
 • Ημερομηνία έκδοσης
 • Αριθμός δελτίου ταυτότητας
 • Εκδίδουσα αρχή
 • ή άλλα στοιχεία που μπορεί να ζητηθούν

Επιπρόσθετα, για τους σκοπούς της χρηματοδότησης του Λογαριασμού του Πελάτη, ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την πιστωτική κάρτα, τη χρεωστική κάρτα ή άλλο μέσο πληρωμής. Η myPOS μπορεί να δημιουργήσει και να στείλει στον αριθμό κινητού τηλεφώνου τους κωδικούς επαλήθευσης Πελάτη καθώς επίσης να ζητήσει από τον Πελάτη να τους εισάγει ως επιβεβαίωση συγκεκριμένων ενεργειών. Αυτές οι απαιτούμενες πληροφορίες είναι απαραίτητες για την myPOS ώστε να επεξεργάζεται συναλλαγές, να εκδίδει νέους κωδικούς πρόσβασης (αν υπάρχουν) σε περίπτωση που ο Πελάτης ξεχάσει ή χάσει τον κωδικό πρόσβασής του, προκειμένου να προστατεύσει τον Πελάτη, την myPOS ή άλλους πελάτες της myPOS από κλοπή ταυτότητας, απάτες με πιστωτικές κάρτες καθώς και να επικοινωνεί με τον Πελάτη σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη κατά τη διαχείριση του Λογαριασμού Πελάτη.

Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες, οι φωτογραφίες και τα αντίγραφα που μεταδίδονται στην myPOS από τον Πελάτη στην online ταυτοποίηση θα θεωρούνται προσωπικές πληροφορίες κατά την έννοια της ισχύουσας νομοθεσίας και θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τους κανόνες αυτής της Πολιτικής Απορρήτου. Όλες οι προσωπικές πληροφορίες θα πρέπει να καταγράφονται και να φυλάσσονται σε ασφαλές χώρο cloud της Microsoft και στο cloud μας, σε ασφαλείς διακομιστές και να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους AML/FT και τους νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις πολιτικές της myPOS εδώ.

 

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Haven't found what you're looking for?

Submit a request