Σφάλματα συσκευής myPOS

Σφάλματα & μηνύματα Αιτία σφάλματος και περαιτέρω οδηγίες
Σφάλμα: XX 'Μη εφικτή πρόσβαση στον κεντρικό υπολογιστή εξουσιοδότησης' *Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής σας δεν έχει περιορισμούς επισκεψιμότητας δικτύου ή φίλτρα - ο δρομολογητής σας δεν απαιτεί ρύθμιση ειδικής διαμόρφωσης TCP/IP στις συσκευές δικτύου σας (η myPOS θα χρησιμοποιεί μόνο τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις)
* Βεβαιωθείτε ότι το σήμα δικτύου είναι αρκετά ισχυρό. Η ένταση του σήματος δικτύου υποδεικνύεται μέσω εικονιδίου σήματος Wi-Fi που βρίσκεται στο πάνω μέρος της οθόνης της συσκευής.
Για να συνδεθείτε μέσω δρομολογητή Wi-Fi, ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα «Πώς να συνδέσετε τη συσκευή σας με Wi-Fi» από τον Γρήγορο οδηγό χρήστη που περιλαμβάνεται στη συσκευασία σας.
Μήνυμα σφάλματος «Δεν βρέθηκε κάρτα στην Υποδοχή 1.» στη συσκευή myPOS Combo, ωστόσο η κάρτα έχει ήδη εισαχθεί Ελέγξτε αν η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί στη σωστή υποδοχή κάρτας. Η συσκευή myPOS διαθέτει 2 υποδοχές SIM. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την υποδοχή κάρτας SIM 1 (την πίσω). Η πρώτη προσπελάσιμη υποδοχή SIM (υποδοχή SIM 2) θα παραμείνει κενή.
Μήνυμα σφάλματος «Η εγγραφή δικτύου ήταν ανεπιτυχής» Αυτό σημαίνει ότι η συσκευή myPOS δεν μπόρεσε να βρει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του δικτύου κινητής τηλεφωνίας σας. Πατήστε στο πράσινο κουμπί (O) Ρυθμίσεις για να τις εισάγετε χειροκίνητα. Θα σας ζητηθεί APN (Όνομα σημείου πρόσβασης του δικτύου σας), όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης. Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας.
Μήνυμα σφάλματος «Ανεπιτυχής ενεργοποίηση συσκευής» όταν εισάγεται ο κωδικός ενεργοποίησης Βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός ενεργοποίησης έχει εισαχθεί σωστά και προσπαθήστε ξανά. Έχετε υπόψη σας ότι ο κωδικός ενεργοποίησης ισχύει για 24 ώρες. Εάν ο κωδικός σας έχει λήξει, δημιουργήστε νέο.
Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με την ενεργοποίηση, στείλτε email στο Κέντρο επικοινωνίας μας από τη διεύθυνση email που έχετε καταχωρήσει. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός μερικών ημερών.
Η συσκευή myPOS ενεργοποιήθηκε με επιτυχία, ωστόσο η διαδικασία ενημέρωσης απέτυχε Ελέγξτε τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο και προσπαθήστε ξανά. Εναλλακτικά, μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο σύνδεσης και να προσπαθήσετε να ενημερώσετε ξανά. Η διαδικασία ενημέρωσης μετά την επιτυχή ενεργοποίηση είναι υποχρεωτική, έτσι η νέα συσκευή myPOS που διαθέτετε θα ζητήσει να την ολοκληρώσετε.
Μία επιτυχημένη συναλλαγή με κατάσταση «Δεν έχει εκκαθαριστεί» στο μενού «Λογαριασμοί» ή στο μενού «Συσκευές» μου Αν η συναλλαγή σας εγκριθεί και η συσκευή εμφανίσει ένα επιτυχημένο μήνυμα, αυτή η κατάσταση εμφανίζεται επειδή το μήνυμα επιβεβαίωσης από το τερματικό δεν έχει ληφθεί ακόμα από το σύστημα. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε διακοπή της διαδικασίας ή της σύνδεσης. Την επόμενη φορά που θα πραγματοποιήσετε μια συναλλαγή, η συσκευή myPOS θα ολοκληρώσει πρώτα την προηγούμενη συναλλαγή και κατόπιν θα επεξεργαστεί τη νέα.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Haven't found what you're looking for?

Submit a request