Μηνύματα σφάλματος επικοινωνίας

Μηνύματα σφάλματος επικοινωνίας
Κωδικός σφάλματος Περιγραφή
5 Η συσκευή επιχειρεί να επικοινωνήσει μέσω Bluetooth. Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την αποστολή ή τη λήψη δεδομένων.
11 Η συσκευή διαβάζει τη κάρτα, εισάγετε το PIN (σε περίπτωση που είναι απαραίτητο) και μετά αποστέλλεται ένα μήνυμα εξουσιοδότησης. Το σφάλμα 11 αναφέρεται σε πρόβλημα κατά την αποστολή μηνύματος εξουσιοδότησης.
12 Το μήνυμα εξουσιοδότησης έχει εγκριθεί. Παρουσιάστηκε σφάλμα στη συνέχεια κατά την αποστολή του μηνύματος Λήψη / Εκκαθάριση.
13 Το μήνυμα εξουσιοδότησης έχει εγκριθεί. Το σφάλμα παρουσιάζεται αν:
-η συναλλαγή απορρίφθηκε εκ των υστέρων από την κάρτα
- εξάντληση χρονικού ορίου στο τερματικό (time out)
Ως αποτέλεσμα, η συναλλαγή αντιστρέφεται.
14 Παρουσιάστηκε σφάλμα στην αποστολή δεδομένων κατά την προσπάθεια επικύρωσης του κωδικού ενεργοποίησης.
15 Παρουσιάστηκε σφάλμα στην αποστολή δεδομένων κατά τη προσπάθεια ελέγχου για ενημέρωση.
16 Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την αποστολή δεδομένων κατά την προσπάθεια λήψης / εκκαθάρισης αναφορών.
17 Παρουσιάστηκε σφάλμα στην αποστολή δεδομένων κατά την προσπάθεια επικύρωσης κωδικού απενεργοποίησης.
18 Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την αποστολή δεδομένων κατά την προσπάθεια ελέγχου της σύνδεσης.
19 Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την προσπάθεια επιβεβαίωσης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης της συσκευής.
20 Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την επικύρωση ενός μηνύματος κεντρικού υπολογιστή
21 Κοινό σφάλμα επικοινωνίας, συνήθως ο απομακρυσμένος κεντρικός υπολογιστής έχει κλείσει τη σύνδεση
22 Δεν ελήφθη απάντηση για το αίτημα που στάλθηκε

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Haven't found what you're looking for?

Submit a request