Σφάλματα συναλλαγών στη συσκευή myPOS

Σφάλματα συναλλαγών στη συσκευή myPOS
Σφάλματα & μηνύματα Αιτία σφάλματος και περαιτέρω οδηγίες
Σφάλμα: 04 'Κράτηση κάρτας' * Μην επιχειρήσετε να επεξεργαστείτε την πληρωμή με την κάρτα
*Συμβουλέψτε τον πελάτη να επικοινωνήσει με τον πάροχο της κάρτας του, η κατάσταση φαίνεται ως κλεμμένη
* Ζητήστε από τον πελάτη να σας δώσει διαφορετική κάρτα
Σφάλμα: 41 'Απολεσθείσα κάρτα' * Μην επιχειρήσετε να επεξεργαστείτε την πληρωμή με την κάρτα
*Συμβουλέψτε τον πελάτη να επικοινωνήσει με τον πάροχο της κάρτας του, η κατάσταση φαίνεται ως απολεσθείσα
Σφάλμα: 43 'Κλεμμένη κάρτα' * Μην επιχειρήσετε να επεξεργαστείτε την πληρωμή με την κάρτα
*Συμβουλέψτε τον πελάτη να επικοινωνήσει με τον πάροχο της κάρτας του, η κατάσταση φαίνεται ως κλεμένη
*Δεν προτείνεται να συνεχίσετε με την πώληση
Σφάλμα: 51 'Ανεπαρκή κεφάλαια' * Τα χρήματα της κάρτας δεν επαρκούν για την κάλυψη της πληρωμής
* Συμβουλέψτε τον πελάτη να επικοινωνήσει με την τράπεζά του
* Ζητήστε από τον πελάτη να παράσχει διαφορετική κάρτα
Σφάλμα: 54 'Ληγμένη κάρτα' Ελέγξτε την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην κάρτα.
* Μελλοντική ημερομηνία: Δοκιμάστε ξανά τη συναλλαγή σε
* Προηγούμενη ημερομηνία: Συμβουλέψτε τον πελάτη να επικοινωνήσει με τον εκδότη της κάρτας του για ανανέωση
* Ζητήστε από τον πελάτη να σας δώσει άλλη κάρτα
Σφάλμα: 55 'Λάθος PIN' * Επιβεβαιώστε με τον πελάτη εάν ο κωδικός PIN που εισήχθη είναι σωστός
*Εάν ο κωδικός PIN ήταν σωστός, ο εκδότης της κάρτας μπορεί να αντιμετωπίζει προβλήματα συστήματος
*Επανάληψη της συναλλαγής
Σφάλμα: 57 'Η συναλλαγή δεν επιτρέπεται από τον εκδότη' * Ενημερώστε τον πελάτη ότι η συναλλαγή που επιχειρεί δεν επιτρέπεται με την κάρτα
* Ζητήστε από τον πελάτη να σας δώσει διαφορετική κάρτα
Σφάλμα: 58 'Η συναλλαγή δεν επιτρέπεται στο τερματικό' * Το τερματικό POS έχει αποκλειστεί για τη συναλλαγή που επιχειρείτε
* Συνδεθείτε στο λογαριασμό myPOS και ελέγξτε τις ρυθμίσεις (καρτέλα Συσκευές, επιλέξτε την εν λόγω συσκευή, κάντε κλικ στις ρυθμίσεις κάτω από την εικόνα της συσκευής)
* Οι Συσκευές myPOS επιτρέπουν την εισαγωγή περιορισμών για: 1. Επιστροφές χρημάτων, 2. Άκυρες συναλλαγές και 3. Ανανεώσεις χρόνου ομιλίας
Σφάλμα: 61 Υπέρβαση ορίου ανάληψης Υπέρβαση του ορίου αξίας (ποσού συναλλαγής) για την κάρτα.
*Συμβουλέψτε τον πελάτη να επικοινωνήσει με τον εκδότη της κάρτας
Σφάλμα: 62 'Περιορισμένη κάρτα' Μήνυμα σφάλματος από την τράπεζα του κατόχου της κάρτας
* Συμβουλεύστε τον πελάτη να επικοινωνήσει με τον εκδότη της κάρτας
Σφάλμα: 63 'Παραβίαση ασφάλειας' Μήνυμα σφάλματος από την τράπεζα του κατόχου της κάρτας
* Συμβουλεύστε τον πελάτη να επικοινωνήσει με τον εκδότη της κάρτας
Σφάλμα: 65 Υπέρβαση συχνότητας ανάληψης Υπέρβαση του ορίου μέτρησης (αριθμός συναλλαγών) για την κάρτα.
*Συμβουλέψτε τον πελάτη να επικοινωνήσει με τον εκδότη της κάρτας
Σφάλμα: 75 'Υπέρβαση δοκιμών PIN' Το PIN για την κάρτα έχει εισαχθεί λάθος τρεις συνεχόμενες φορές.
*Μην επιχειρήσετε να επεξεργαστείτε την πληρωμή με την κάρτα ξανά
* Ζητήστε από τον πελάτη να σας δώσει διαφορετική κάρτα
Σφάλμα: AF/TR/TR-02/TR-11/CC/EE 'Η συναλλαγή απορρίπτεται' Υπάρχουν αρκετές αιτίες:
Η κάρτα αφαιρέθηκε πολύ γρήγορα και η διαδικασία έγκρισης διακόπηκε. Το τερματικό POS δεν μπόρεσε να κρυπτογραφήσει το μήνυμα και να επεξεργαστεί τη συναλλαγή.
Ο τύπος κάρτας δεν αναγνωρίστηκε.
Μη έγκυρη μορφή PIN.
Μη έγκυρα δεδομένα συναλλαγής.
Ελλιπείς πληροφορίες για τον έμπορο ή τον τερματικό.
Το νόμισμα της κάρτας δεν ταιριάζει με το νόμισμα του τερματικού.
Η συναλλαγή εγκρίνεται από τον εκδότη, αλλά η κάρτα αρνείται τη συναλλαγή.
Ο πελάτης πάτησε λάθος κουμπί στο τερματικό και ακύρωσε τη συναλλαγή κατά λάθος.
Σφάλμα κρυπτογράφησης
* Επανάληψη συναλλαγής
* Ζητήστε από τον πελάτη να δώσει διαφορετική κάρτα
Σφάλμα: PE 'Μη έγκυρος κωδικός προέγκρισης' Ο καταχωρημένος κωδικός προέγκρισης είναι άκυρος

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Haven't found what you're looking for?

Submit a request