Είναι δωρεάν η συμμετοχή στο Πρόγραμμα παραπομπής myPOS;

Απολύτως. Δεν επιβάλλεται καμιά χρέωση για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Haven't found what you're looking for?

Submit a request