Έχω επιπλέον χρήστες στον λογαριασμό που πρόσθεσα στο παρελθόν, οι οποίοι δεν ταυτοποιήθηκαν. Πρέπει επίσης να περάσουν τη διαδικασία αναγνώρισης;

Ναι, αυτό ισχύει για όλους τους χρήστες με πρόσβαση σε πράξεις πληρωμών. Εάν έχετε προσθέσει έναν χρήστη στο παρελθόν, ο οποίος έχει λειτουργήσει τον λογαριασμό σας στο, ο τελευταίος θα περιοριστεί έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης. Ο χρήστης θα ενημερωθεί σχετικά με αυτό κατά τη σύνδεση στο λογαριασμό myPOS.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Haven't found what you're looking for?

Submit a request