Μπορώ να χρησιμοποιήσω την επέκταση εγγύησης σε κάθε τερματικό myPOS ;

Η επέκταση εγγύησης είναι διαθέσιμη για όλες τις συσκευές myPOS αυτή τη στιγμή. Τα παλιά μοντέλα εξαιρούνται από τη λίστα των τερματικών για τα οποία ισχύει η εγγύηση.

Η υπηρεσία μπορεί να προστεθεί στο

  • σε νέες συσκευές
  • ή χρησιμοποιημένες συσκευές που δεν είναι παλαιότερες των 48 μηνών (τέσσερα χρόνια) εκτός από το myPOS Go

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Haven't found what you're looking for?

Submit a request