Ρυθμίσεις συνδεσιμότητας myPOS Carbon, Slim, Smart και Smart N5

  • ΒΗΜΑ 1: Σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή εργασιών στο πάνω μέρος της οθόνης και πατήστε στο εικονίδιο στην επάνω δεξιά γωνία
  • ΒΗΜΑ 2: Πατήστε το εικονίδιο Wi-Fi και επιλέξτε το δίκτυο. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται εντός του επιθυμητού δικτύου.
  • ΒΗΜΑ 3: Εάν το δίκτυο Wi-Fi απαιτεί κωδικό πρόσβασης, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης στην οθόνη που θα εμφανιστεί για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση

Σφάλματα κατά τη σύνδεση της συσκευής και πιθανές αιτίες:

'Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον κεντρικό υπολογιστή εξουσιοδότησης'

  • Ο δρομολογητής έχει περιορισμό επισκεψιμότητας δικτύου ή συγκεκριμένο φίλτρο
  • Ο δρομολογητής απαιτεί συγκεκριμένη ρύθμιση ή ειδική διαμόρφωση TCP/IP στη συσκευή (το myPOS λειτουργεί μόνο με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις)
  • Το σήμα δικτύου δεν είναι αρκετά ισχυρό. Η ένταση του σήματος δικτύου υποδεικνύεται μέσω εικονιδίου σήματος Wi-Fi που βρίσκεται στην άνω γωνία της οθόνης.

https://www.mypos.com/pdf/recources/activation-guide-en.pdf?3 

https://www.mypos.com/pdf/recources/myPOS-Carbon-TechSheets-en.pdf?3

https://www.mypos.com/pdf/recources/myPOS-Carbon-UserGuide-en.pdf?2 

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Haven't found what you're looking for?

Submit a request