Γιατί κάποιοι λογαριασμοί χρειάζονται περισσότερο χρόνο να ελεγχθούν από άλλους;

Μερικές φορές η διαδικασία επαλήθευσης μπορεί να διαρκέσει περισσότερο. Αυτό συμβαίνει συνήθως εάν απαιτούνται επιπρόσθετοι έλεγχοι ταυτότητας για εσάς ή την επιχείρησή σας, απαιτούνται ενημερωμένα έγγραφα ταυτότητας για έλεγχο ταυτότητας, απαιτούνται περισσότερα έγγραφα σχετικά με διαδικασία συμμόρφωσης ή παρόμοια.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Haven't found what you're looking for?

Submit a request