Πόσο ασφαλής είναι η διαδικασία της online ταυτοποίησης;

Έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων. Η διαδικασία της online ταυτοποίησης διαθέτει κρυπτογράφηση και αποθήκευση δεδομένων σε ασφαλείς διακομιστές στο Λουξεμβούργο. Μόνο αυστηρά εξουσιοδοτημένο προσωπικό επαλήθευσης έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Haven't found what you're looking for?

Submit a request