Η online Ταυτοποίηση είναι νόμιμη διαδικασία;

Ναι. Η online ταυτοποίηση είναι μια νέα διαδικασία ασφαλείας που συναντάται σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με την τέταρτη οδηγία της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όλα τα ιδρύματα που παρέχουν χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες υποχρεούνται να επιβεβαιώνουν την ταυτότητα τρίτου πριν από την ανάληψη επιχειρηματικής σχέσης.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Haven't found what you're looking for?

Submit a request