Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αποκλεισμένων και διαγραμμένων χρηστών;

Ο αποκλεισμός της πρόσβασης ενός χρήστη είναι μια επιλογή που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο έμπορος για να αρνηθεί προσωρινά σε έναν χρήστη τα δικαιώματα που του έχουν δοθεί και να τον εμποδίσει να λειτουργήσει τον λογαριασμό. Μέχρι να καταργηθεί ο αποκλεισμός, ο χρήστης θα εμφανίζεται κάτω από τους αποκλεισμένους χρήστες. O έμπορος μπορεί να αποφασίσει να αντιστρέψει την ενέργεια ή να διαγράψει εντελώς τον χρήστη.

Η κατάργηση της πρόσβασης στο λογαριασμό είναι μόνιμη και δεν μπορεί να αντιστραφεί. Αν ένας χρήστης έχει ήδη διαγραφεί, θα πρέπει να προστεθεί ξανά ως νέος χρήστης, ακολουθώντας τη διαδικασία από την αρχή.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Haven't found what you're looking for?

Submit a request