Jak si zřídit účet myPOS?

  • Má moje společnost nárok na účet myPOS?

    Účet myPOS nabízíme právnickým osobám, které jsou registrované a působí v EU (Evropské unii či EHP – EU a Island, Norsko a Lichtenštejnsko, Spojené království a Švýcarsko). Úplný seznam zemí najdete na stránce registrace. Podnik, který o účet žádá, může...

    Continue reading