Podvodné transakce

myPOS má středisko pro naléhavé situace a monitoring podvodů, které funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Zástupce zákaznické podpory myPOS je klientům k dispozici kdykoliv po celý den i noc. Neváhejte se na naše pracovníky obrátit s informací o každé podezřelé transakci.

Mezi příklady podvodných transakcí patří:

  • Platby e-komerce neznámým obchodníkům
  • Výběry z bankomatu v jiných zemích a/nebo měnách

Příklady situací, které mohou působit podezřele, ale obvykle se nejedná o podvodné transakce:

  • Nedodání zboží zaplaceného pomocí karty - je možné, že reklamace nedodání ještě nebyla zpracována. V takovém případě se nejdříve obraťte na obchodníka a snažte se záležitost vyřešit
  • Částka transakce neodpovídá utracené částce - někteří obchodníci schvalují částku, která se liší od konečné úhrady, často se jedná o zálohu. V takovém případě se nejdříve obraťte na obchodníka a zjistěte, proč se částky liší

Je-li zaznamenána podvodná transakce, okamžitě kartu zablokujte a obraťte se na zákaznickou podporu myPOS. Nouzové číslo je vytištěno na zadní straně karty myPOS Business.

Dojde-li ke ztrátě nebo odcizení karty, neprodleně kartu zablokujte a obraťte se na zákaznickou podporu.

Chcete-li kartu zablokovat, přihlaste se k účtu myPOS, přejděte na kartu Karty, zvolte kartu z nabídky v levé části, klikněte na tlačítko Nastavení pod obrázkem karty a zablokujte ji.

 

Byl pro vás tento článek užitečný?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request