O standardu CRS

Společný standard výkaznictví (v angličtině „Common Reporting Standard“ a zkráceně „CRS“) je mezinárodní norma vztahující se na shromažďování informací od finančních institucí v zúčastněných zemích. Vytvořila ji Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (v angl. zkráceně OECD) za účelem boje proti daňovým únikům, zlepšení transparentnosti a ochrany daňové integrity.

V souladu s požadavky CRS jsou finanční instituce v zúčastněných jurisdikcích povinny získat od zákazníků určité informace a předat tyto informace místním daňovým úřadům. Cílem je identifikovat daňovou příslušnost zákazníků.

Standardu CRS se účastní více než 100 jurisdikcí, které odsouhlasily každoroční automatickou výměnu a předávání finančních a daňových informací.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request