jak ovlivňuje obchodníky?

Výsledkem používání 3DS 2.0 bude, že obchodníci budou čelit méně stížnostem v souvislosti s podvody a nebudou za takové situace odpovědní. Také riziko zpětné platby bude nižší.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request