Obecné informace o zabezpečení a ochraně soukromí

myPOS je správcem dat, řádně registrovaným u Komise pro ochranu osobních údajů dohlíží na zpracovávání a ukládání údajů pod číslem 0050022. Veškerá data zákazníků jsou shromažďována, přenášena a uchovávána v souladu se zásadami stanovenými Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a v souladu se Sbírkou zákonů Bulharska z roku 2002 ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje týkající se Klienta, které poskytuje klient nebo externí subjekty, jako např. státní a mezinárodní orgány, které jsou kompetentní v oblasti prevence podvodů, jsou uchovávány v elektronické podobě na serverech, uloženy ve speciálně vytvořených prostorách třídy A s nejvyšší úrovní komunikačního pokrytí, zabezpečení a řízení přístupu.

Aby mohl klient zřídit účet pro elektronické platby a platební nástroje s ním související, udržovat je, používat a uzavřít a používat služby poskytované společností myPOS, musí sdělit a předložit:

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození
 • Místo narození
 • E-mailová adresa
 • Národnost
 • Oficiální sídlo/bydliště
 • Číslo mobilního telefonu
 • Doklad totožnosti
 • Typ dokladu totožnosti
 • Datum vydání dokladu
 • Číslo dokladu totožnosti
 • Název úřadu, který doklad vydal
 • nebo jiné údaje dle požadavků společnosti

Dále pro účely financování účtu klienta může klient uvést informace o kreditní kartě, debetní kartě nebo jiném platebním nástroji. Zařízení myPOS může vygenerovat a odeslat na číslo mobilního telefonu klienta ověřovací kódy a také vyzvat klienta, aby je zadal u určitých transakcí jako ověření. Tyto povinné informace společnost myPOS potřebuje, aby mohla zpracovat transakce, vystavit nová hesla (v příslušných případech), pokud klient heslo ztratí či zapomene, aby chránila klienta, systém myPOS a ostatní zákazníky myPOS před krádeží identity, podvody pomocí kreditních karet a aby mohla klienta kontaktovat, je-li zapotřebí provést úkony správy účtu klienta.

Kromě toho budou veškeré informace, fotografie a kopie přenášené do společnosti myPOS klientem během online identifikace za účelem ověření totožnosti považovány za osobní údaje v souladu se zněním příslušných zákonů a bude s nimi nakládáno v souladu s pravidly Zásad ochrany osobních údajů. Veškeré osobní údaje budou zaznamenávány a uchovávány v zabezpečených cloudových úložištích společnosti Microsoft a na cloudových úložištích na našich zabezpečených serverech a bude s nimi nakládáno v souladu se zásadami boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu a v souladu se zákony na ochranu osobních údajů.

Bližší informace o zásadách myPOS naleznete zde.

 

Byl pro vás tento článek užitečný?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request