Chyby transakcí na zařízení myPOS

Chyby transakcí na zařízení myPOS
Chyby a chybová hlášení Příčina chyby a další pokyny
Chyba: 04 „Capture card“ (Zajistit kartu) * Nepokoušejte se provádět platbu kartou
* Informujte zákazníka, aby kontaktoval vydavatele karty. Stav karty naznačuje, že se jedná o ukradenou kartu.
* Požádejte zákazníka o jinou kartu
Chyba: 41 „Lost card“ (Ztracená karta) * Nepokoušejte se provádět platbu kartou
* Informujte zákazníka, aby kontaktovat vydavatele karty. Stav karty naznačuje, že se jedná o ztracenou kartu
Chyba: 43 „Stolen card“ (Ukradená karta) * Nepokoušejte se provádět platbu kartou
* Informujte zákazníka, aby kontaktovat vydavatele karty. Stav karty naznačuje, že se jedná o ukradenou kartu.
* Nedoporučuje se prodej dokončit.
Chyba: 51 „Not sufficient funds“ (Nedostatečné finanční prostředky) * Na kartě není dostatek finančních prostředků na dokončení platby
* Informujte zákazníka, aby kontaktoval svou banku
* Požádejte zákazníka o jinou kartu.
Chyba: 54 „Expired card“ (Platnost karty vypršela) Zkontrolujte datum konce platnosti embosované na kartě.
* Datum v budoucnosti: Zkuste provést transakci znovu
* Datum v minulosti: Požádejte zákazníka, aby se obrátil s žádostí o novou kartu na vydavatele karty
* Požádejte zákazníka o jinou kartu.
Chyba: 55 „Incorrect PIN“ (Nesprávný kód PIN) * Ověřte spolu se zákazníkem, zda je zadaný kód PIN správný.
* Je-li zadaný kód PIN správný, může mít vydavatel karty potíže se systémem.
* Zkuste provést transakci znovu.
Chyba: 57 „Transaction not permitted by Issuer“ (Transakce není vydavatelem povolena) * Informujte zákazníka, že transakce, kterou se pokouší pomocí karty provést, není u karty povolena.
* Požádejte zákazníka o jinou kartu.
Chyba: 58 „Transaction not permitted on terminal“ (Transakce není na terminálu povolena) * Pokladní terminál je ve vztahu k transakci, kterou se snažíte provést, zablokovaný.
* Přihlaste se k účtu myPOS a zkontrolujte nastavení (karta Zařízení, zvolte příslušné zařízení, klikněte na tlačítko Nastavení pod obrázkem zařízení)
* Zařízení myPOS umožňují konfigurovat omezení u: 1. Vratky. 2. Zrušené transakce. 3. Dobíjení
Chyba: 61 "Exceeds withdrawal limit" (Překročení limitu pro výběr) Limitní hodnota (počet transakcí) určena pro kartu byl dosažena.
* Informujte zákazníka, aby kontaktoval vydavatele karty
Chyba: 62 „Restricted card“ (Na kartu se vztahují omezení) Chybové hlášení od banky držitele karty
* Poraďte zákazníkovi, aby se obrátil na vydavatele karty.
Chyba: 63 „Security violation“ (Narušení zabezpečení) Chybové hlášení od banky držitele karty
* Poraďte zákazníkovi, aby se obrátil na vydavatele karty.
Chyba: 65 „Exceeds withdrawal frequency“ (Překročený počet výběrů) Limit pro výběr kartou (počet transakcí) byl překročen.
* Poraďte zákazníkovi, aby se obrátil na vydavatele karty.
Chyba: 75 „PIN tries exceeded“ (Překročen počet pokusů o zadání kódu PIN) Kód PIN karty byl zadán chybně třikrát po sobě.
* Nepokoušejte se opětovně provádět platbu kartou
* Požádejte zákazníka o jinou kartu.
Chyba: AF/TR/TR-02/TR-11/CC/EE „Transaction is declined“ (Transakce zamítnuta) Tato chyba může mít několik příčin:
Karta byla odebrána příliš rychle a proces schválení byl přerušen. Pokladní terminál nebyl schopen šifrovat sdělení a zpracovat transakci.
Typ karty nebyl rozpoznán.
Neplatný formát kódu PIN.
Neplatná data transakce.
Chybějící informace o obchodníkovi či terminálu.
Měna karty se neshoduje s měnou terminálu.
Transakce je schválena vydavatelem karty, ale karta transakci zamítla.
Zákazník stiskl nesprávné tlačítko na terminálu a nedopatřením zrušil transakci.
Chyba šifrování
* Zkuste provést transakci znovu.
* Požádejte zákazníka o jinou kartu.
Chyba: PE „Invalid pre-authorization code“ (Neplatný kód předschválení transakce) Zadaný kód předschválení transakce je neplatný.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request