Jak vytvořím faktury s myPOS?

Faktury z Vašeho účtu myPOS si můžete přizpůsobit a používat když půjdete do oddílu Faktury. Před vytvořením faktury, zvolte měnu a vyberte, na který má být platba připsána. Když to uděláte, začněte přizpůsobovat Vaši fakturu přidáním loga společnosti nebo změnou barev a fontů. Některé z užitečných funkcí Fakturování myPOS jsou:

  • Uplatnění individuální slevy v každé faktuře - procenta nebo fixní částka
  • Možnost zobrazit daň ve formě procent
  • Přizpůsobení předpony čísla faktury
  • Možnost připojit k faktuře dodatečné dokumenty
  • Možnost uložit fakturu jako vzor a použít jej později
  • Přizpůsobení vzhledu faktury přidáním loga, firemního fontu a barev, které používá Vaše společnost
  • Možnost výběru jazyka faktury
  • Nastavení doby splatnosti

* Když vyplňujete podrobnosti faktury, nezapomeňte, že máte použít jenom písmena latinky.

 

Byl pro vás tento článek užitečný?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request