Musí být uživatelé v mém účtu identifikováni?

Ano. myPOS musí na základě právních předpisů ověřit identitu každého uživatele, který působí na platformě myPOS. V souladu s čtvrtou směrnicí EU o boji proti praní peněz jsou všechny instituce poskytující finanční služby povinny potvrdit identitu třetí strany. Proto musí všichni dodateční uživatelé projít identifikačním procesem.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request