Snažím se přijmout platbu, ale vypadá to, že můj telefon nezachytil žádnou kartu. Jaký má tohle důvod?

Je možné, že karta, kterou přijímáte, není bezkontaktní. Před přijetím platby byste to měli pořádně zkontrolovat. Jednoduše najděte bezkontaktní symbol na kartě, jestli je viditelný, můžete přijmout platbu přes aplikaci myPOS Glass. Také se ujistěte, že karta, kterou přijímáte je Visa nebo Mastercard.

Vždy se ujistěte, že klient přikládá kartu k zadní straně vašeho telefonu, aby došlo k jejímu správnému přečtení. Kartu odeberte od zadní strany telefonu až poté, co se zcela načtou tečky na vaší obrazovce a ozve se zvukový signál potvrzující úspšné provedení platby.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request