Je online identifikace legální?

Ano. Online identifikace je nový bezpečnostní proces, který se začíná využívat po celém světě. V souladu s čtvrtou směrnicí EU o boji proti praní peněz jsou všechny instituce poskytující finanční služby povinny potvrdit identitu třetí strany před zahájením obchodního vztahu.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request