Má moje společnost nárok na účet myPOS?

Účet myPOS nabízíme právnickým osobám, které jsou registrované a působí v EU (Evropské unii či EHP – EU a Island, Norsko a Lichtenštejnsko, Spojené království a Švýcarsko). Úplný seznam zemí najdete na stránce registrace. Podnik, který o účet žádá, může být vlastněn nebo řízen státními příslušníky jiných zemí.

Podporujeme živnostníky, osoby samostatně výdělečně činné, freelancery, soukromé společnosti s ručením omezeným, veřejné společnosti, společnosti (a všechny místní evropské ekvivalenty). Existuje i malý počet odvětví a obchodních společností, které v současné době nepodporujeme, jako jsou spekulace s devizovými trhy, obchod se zbraněmi, neregulované charitativní organizace, společnosti s akciemi na majitele a další. Přečtěte si prosím naše Zásady pro přijetí v právní sekci zde.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request