Легална процедура ли е онлайн идентификацията?

Да. Онлайн идентификацията е нов процес на сигурност, който се налага в световен мащаб. В съответствие с Четвъртата директива на ЕС за пране на пари, всички институции, предоставящи финансови услуги, са задължени да потвърдят самоличността на трета страна, преди да установят бизнес взаимоотношения с нея.

Беше ли полезна тази статия?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request