Как да потвърдя самоличността си?

 • Видео идентификация

  По-долу сме обяснили стъпките на процеса: Ще бъдеш свързан с наш myPOS оператор, който ще те напътства в процеса на идентификация. Операторът ще те помоли за разрешение да направи снимки на лицето ти и на документа ти за самоличност, използвайки предна...

  Прочети повече
 • Идентификация със селфи

  По-долу сме обяснили стъпките на процеса: Първо трябва да избереш националност и вид на документа си за самоличност. Приложението ще ти поиска разрешение за достъп до твоето географско местоположение. Вече можеш да започнеш. След като кликнеш „Продължи...

  Прочети повече
 • Как да се идентифицирам?

  Самоличността на търговеца се потвърждава с преминаването през кратка онлайн идентификация. Според 4-тата Директива на ЕС всички институции, които предоставят финансови услуги, са задължени да потвърдят самоличността на трета страна, преди да влязат в п...

  Прочети повече
 • Популярен метод ли е онлайн идентификацията?

  Това е най-иновативният метод за удостоверяване на самоличността и myPOS e една от първите компании в Европа, които започнаха да го използват.

  Прочети повече
 • Сигурен ли е процесът на онлайн идентификация?

  Предприехме всички необходими мерки за безопасно обработване на личните ти данни. Процесът на онлайн идентификация включва криптиране на данни и съхранението им на защитени сървъри в Люксембург. Само строго упълномощен персонал има достъп до личните ти ...

  Прочети повече
 • Защо myPOS изисква онлайн идентификация?

  Ние в myPOS сме задължени по закон да верифицираме самоличността на всеки търговец. Процесът на онлайн идентификация е съществена част от нашата политика за проверка на клиенти и не може да бъде избегнат.

  Прочети повече
 • Легална процедура ли е онлайн идентификацията?

  Да. Онлайн идентификацията е нов процес на сигурност, който се налага в световен мащаб. В съответствие с Четвъртата директива на ЕС за пране на пари, всички институции, предоставящи финансови услуги, са задължени да потвърдят самоличността на трета стра...

  Прочети повече