Как да потвърдя самоличността си?

 • Видео идентификация

  По-долу сме обяснили стъпките на процеса: Ще бъдеш свързан с наш myPOS оператор, който ще те напътства в процеса на идентификация. Операторът ще те помоли за разрешение да направи снимки на лицето ти и на документа ти за самоличност, използвайки предна...

  Прочети повече
 • Идентификация със селфи

  По-долу сме обяснили стъпките на процеса: Първо трябва да избереш националност и вид на документа си за самоличност. Приложението ще ти поиска разрешение за достъп до твоето географско местоположение. Вече можеш да започнеш. След като кликнеш „Продължи...

  Прочети повече
 • Как да се идентифицирам?

  Самоличността на търговеца се потвърждава с преминаването през кратка онлайн идентификация. Според 4-тата Директива на ЕС всички институции, които предоставят финансови услуги, са задължени да потвърдят самоличността на трета страна, преди да влязат в п...

  Прочети повече
 • Популярен метод ли е онлайн идентификацията?

  Това е най-иновативният метод за удостоверяване на самоличността и myPOS e една от първите компании в Европа, които започнаха да го използват.

  Прочети повече
 • Взети ли са други мерки за сигурност освен онлайн идентификацията?

  myPOS прави всичко възможно да гарантира на всички свои търговци максимална сигурност на всички оперативни нива. Например ние наблюдаваме всяка трансакция и ще те уведомим, ако подозираме, че става дума за измама.

  Прочети повече
 • Сигурен ли е процесът на онлайн идентификация?

  Предприехме всички необходими мерки за безопасно обработване на личните ти данни. Процесът на онлайн идентификация включва криптиране на данни и съхранението им на защитени сървъри в Люксембург. Само строго упълномощен персонал има достъп до личните ти ...

  Прочети повече
 • Защо myPOS изисква онлайн идентификация?

  Ние в myPOS сме задължени по закон да верифицираме самоличността на всеки търговец. Процесът на онлайн идентификация е съществена част от нашата политика за проверка на клиенти и не може да бъде избегнат.

  Прочети повече
 • Легална процедура ли е онлайн идентификацията?

  Да. Онлайн идентификацията е нов процес на сигурност, който се налага в световен мащаб. В съответствие с Четвъртата директива на ЕС за пране на пари, всички институции, предоставящи финансови услуги, са задължени да потвърдят самоличността на трета стра...

  Прочети повече