Защитени ли са електронните пари в сметката ми по някаква схема за обезщетение?

Сметките за електронни пари на myPOS не са защитени по стандартните схеми за обезщетение в ЕС или Обединеното кралство (като например Схемата за обезщетение за финансови услуги [FSCS] в Обединеното кралство), които важат за банкови сметки и са достъпни за клиенти на банки, но не и за клиенти на финансови институции. Това е така, защото електронните пари, издадени от myPOS, не се считат за депозит или инвестиционна услуга, в резултат на което не са в сила Схеми за Обезщетение на Вложителите.

Въпреки това, като институция за електронни пари, myPOS съхранява всички средства на клиентите си отделени в специални, защитени сметки, които са създадени и се управляват в съответствие с изискванията на регулаторните органи. myPOS съхранява тези сметки в реномирани банки, които също са одобрени от регулаторните органи. Предназначението, структурата и управлението на тези сметки гарантира сигурността на средствата ти.

Беше ли полезна тази статия?

Не намери това, което търсиш?

Изпрати запитване