Грешки на myPOS терминалите при трансакция

Грешки на myPOS терминалите при трансакция
Грешки & съобщения Причина за грешка и инструкции
Грешка: 04 „Задържана карта“ * Не опитвай да обработваш плащане с картата.
* Посъветвай клиента да се свърже с издателя на картата, тъй като е обявена за „открадната“.
* Помоли клиента да предостави друга карта.
Грешка: 41 „Изгубена карта“ * Не опитвай да обработваш плащане с тази карта.
* Посъветвай клиента да се свърже с издателя на картата, тъй като е обявена за „изгубена“.
Грешка: 43 „Открадната карта“ * Не опитвай да обработваш плащане с картата .
* Посъветвай клиента да се свърже с издателя на картата, тъй като статусът ѝ е „открадната“.
* Не се препоръчва да извършваш продажбата.
Грешка: 51 „Недостатъчна наличност“ * Наличните по картата средства не са достатъчни за извършване на плащането.
* Посъветвай клиента да се свърже с издателя на картата
* Помоли клиента да предостави друга карта.
Грешка: 54 „Карта с изтекла валидност“ Провери датата на валидност, отпечатана на картата.
* Бъдеща дата: Повтори трансакцията;
* Минала дата: Посъветвайте клиента да се свърже с издателя, за да бъде картата му преиздадена.
* Помоли клиента да предостави друга карта.
Грешка: 55 „Невалиден ПИН код“ * Потвърди с клиента дали е въвел ПИН кода си правилно.
* Ако ПИН кода е верен, причината вероятно е в системата на издателя на картата.
* Повтори трансакцията
Грешка: 57 „Трансакцията не е разрешена от издателя“ * Уведоми клиента, че трансакцията не може да бъде осъществена заради ограничения на картата от страна на издателя.
* Помоли клиента да предостави друга карта.
Грешка: 58 „Трансакцията не е позволена на терминала“ * ПОС терминалът е блокиран за този тип трансакции.
* Влез в myPOS профила си и провери настройките на терминала си
* myPOS терминалите позволяват да имат ограничения за: 1. Възстановяване на суми; 2. Трансакции по сторниране и 3. Презареждане на предплатени услуги
Грешка: 61 „ Надхвърлен лимит за теглене“ Лимитът за теглене (сумата на трансакцията) на картата е надхвърлен.
* Посъветвай клиента да се свърже с издателя на картата.
Грешка: 62 „Ограничена карта“ Съобщение за грешка от банката на картодържателя.
* Посъветвай клиента да се свърже с издателя на картата.
Грешка: 63 „Нарушение на сигурността“ Съобщение за нарушение на сигурността
* Посъветвай клиента да се свърже с издателя на картата.
Грешка: 65 "Надхвърлен лимит за брой тегления" Лимитът за брой тегления (брой трансакции) с картата е надхвърлен.
*Посъветвай клиента да се свърже с издателя на картата.
Грешка: 75 „Изчерпани опити за въвеждане на ПИН код“ Клиентът е въвел ПИН кода си грешно 3 последователни пъти.
* Не опитвай да обработваш плащане с тази карта отново.
* Помоли клиента да предостави друга карта.
Грешка: AF/TR/TR-02/TR-11/CC/EE „Трансакцията е отказана“ Възможни са няколко причини:
Картата е извадена прекалено бързо и процесът на одобрение е прекъснат, поради което ПОС терминалът не е успял да обработи трансакцията.
Картата не е разпозната.
Невалиден формат на ПИН кода.
Невалидни детайли на трансакцията.
Липсваща информация за терминала или за търговеца.
Валутата на картата не съвпада с валутата на терминала.
Трансакцията е одобрена от издателя, но картата отказва трансакцията.
Клиентът е натиснал грешен бутон на терминала и е прекъснал трансакцията.
Грешка в криптирането.
* Повтори трансакцията.
* Помоли клиента да предостави друга карта.
Грешка: PE „ Невалиден код за пре-авторизация“ Въведеният код за пре-авторизация е невалиден.

Беше ли полезна тази статия?

Не намери това, което търсиш?

Изпрати запитване