Политика за връщане, излязъл от употреба и откраднат терминал

Политика за връщане| Подмяна на дефектен myPOS пакет

  • Клиентът (наричан още търговец) има право да върне myPOS пакета, myPOS терминала и myPOS Mastercard бизнес картата в рамките на 60 дни от датата на поръчка на myPOS пакета и ако отговаря на условията в Политиката за връщане. Като част от процедурата за връщане, на Клиента се препоръчва да използва услугите на куриерска компания, а не местни пощенски услуги, за да ускори и улесни процеса на връщането.
  • Клиентът не трябва да отваря myPOS терминала и/или да се опитва да отстрани дефекта. В такъв случай дефектът ще се счита за причинен от клиента и myPOS няма да носи отговорност съобразно условията в Политиката за връщане.
  • Някои myPOS дистрибутори могат да окажат съдействие на клиента след продажбата на пакета и да приемат обратно дефектния myPOS терминал. Ако терминалът е закупен от дистрибутор или агент на myPOS, свържи се с тях за съдействие според тяхната Политика за връщане.

Изхвърляне на излязъл от употреба ПОС терминал

Не е позволено търговецът да изхвърля myPOS терминал, батерията му, кабелите или други негови части с битови отпадъци. Ако myPOS терминалът не функционира, изпрати го за ремонт съобразно Политиката за връщане на myPOS, която можеш да прочетеш наwww.mypos.eu/legal/return_policy

За по-подробна информация относно процедурата по ремонт и връщане, може да се свържеш с Клиентския ни център.

Откраднат терминал

От датата на активирането си myPOS терминалът е свързан с myPOS онлайн сметката на търговеца. Дори ако терминалът бъде откраднат или изгубен, всяка извършена трансакция ще бъде асоциирана със същата онлайн сметка.

Ако терминалът ти бъде изгубен или откраднат, трябва веднага да го деактивираш и да информираш Клиентския център на myPOS незабавно.

За да деактивираш терминала, влез в myPOS профила си, отиди на меню ПОС терминали, избери терминала си от списъка, кликни на Настройки и го деактивирай.

Беше ли полезна тази статия?

Не намери това, което търсиш?

Изпрати запитване